Dịch vụ tư vấn – Văn phòng luật sư Tuệ Đức

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 Tư vấn thành lập công ty

 Thành lập văn phòng đại diện

 Thành lập chi nhánh

 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN

 Tái cơ cấu Doanh nghiệp 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư và lập dự án

 Tư vấn pháp luật thương mại

 Tư vấn xin cấp giấy phép đầu tư

 Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư

 Tư vấn đầu tư nước ngoài 

TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

 Tư vấn pháp lý về bất động sản

 Tư vấn Mua bán, chuyển nhượng đất đai

 Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 Dịch vụ tư vấn cấp lại sổ đỏ do bị mất

 Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất

 Dịch vụ cấp, đổi sổ mới

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 Tư vấn sở hữu trí tuệ

 Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

 Dịch vụ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

 Dịch vụ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

 Dịch vụ đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa

 Khiếu nại các quyết định của Cục SHTT khi Nhãn hiệu không được đăng ký

Xử lý vi phạm, tranh chấp SHTT 

 LUẬT SƯ TRANH TỤNG

 Tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Đương sự tại các cấp tòa.

 Luật sư riêng hoặc Luật sư cho các Doanh nghiệp.

TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – HỢP ĐỒNG

 Tư vấn luật lao động, tiền lương.

 Tư vấn hợp đồng lao động, chính sách, chế độ.

 Tư vấn, soạn thảo quy định, nội quy cho các Doanh nghiệp.