Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Đăng lúc: 21-04-2016

Hỏi:

Bố mẹ tôi cho tôi một mảnh đất nhưng chưa sang tên quyền sử dụng đất. Vợ chồng tôi đã san lấp mặt bằng, xây nhà, trồng cây trên mảnh đất này. Tuy nhiên, bây giờ bố mẹ tôi lại ký bảo lãnh vay ngân hàng cho cháu bằng mảnh đất này, vợ chồng tôi không biết và ngân hàng không lấy ý kiến vợ chồng tôi. Nay ngân hàng phát mại mảnh đất, tôi có quyền đòi quyền lợi của mình trên mảnh đất không ?

Gửi bởi: bùi đình long

Trả lời:

Trường hợp thứ nhất: Nếu giữa bố mẹ và bạn không có hợp đồng tặng cho tài sản

Bố mẹ bạn vẫn đứng tên trên quyền sử dụng đất nên trường hợp này bố mẹ bạn vẫn có toàn quyền định đoạt đối với mảnh đất này, trong đó có quyền thực hiện ký bảo lãnh tại ngân hàng bằng mảnh đất mà không cần hỏi ý kiến của bạn. Bạn không có quyền đối với mảnh đất này nên khi ngân hàng phát mại, bạn sẽ không có quyền đòi quyền lợi.

Trường hợp thứ hai: Nếu giữa bố mẹ bạn và bạn có hợp đồng tặng cho mảnh đất, đã có công chứng, chứng thực, nhưng bạn vẫn chưa thực hiện đăng kí quyền sử dụng đất.

Đối với tặng cho quyền sử dụng đất, khi chưa đăng ký sang tên, bố mẹ bạn vẫn có thể sử dụng quyền sử dụng đất trên để thế chấp. Khi ngân hàng thực hiện việc phát mại, bạn cũng sẽ không có quyền lợi trong trường hợp này.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 467 Bộ luật dân sự 2005 thì:

“1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.

Ngân hàng sẽ chỉ được quyền phát mãi đối với quyền sử dụng đất mà không được phát mãi nhà của bạn. Bạn có thể thu thập các chứng cứ chứng minh việc mình là người bỏ chi phí, thực hiện việc xây nhà. Sau đó, bạn yêu cầu thanh toán phần chi phí trên khi ngân hàng thực hiện việc phát mại ngôi nhà (nếu có).

Trích nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *