Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn:

VPLS Tuệ Đức sẽ trở thành 01 Văn Phòng Luật Sư chuyên nghiệp và thân thiện nhất Việt Nam trong vòng 10 năm tới, là nơi đào tạo những luật sư có tâm và có tài cho xã hội.

Sứ mệnh:

Hỗ trợ và đào tạo cho xã hội Việt Nam một đội ngũ luật sư có Tâm – có Tầm – có Tài  & có Đức, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp của nhà nước đem lại sự công bằng, công lý cho Xã hội.

Giá trị văn hóa:

  • Lấy Trí Tuệ giữ nghề bền vững;
  • Dùng Nhân Đức xử thế lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *