Category Archives: Văn bản pháp luật

Được làm CCCD gắn chíp ở nơi tạm trú trên toàn quốc từ 01/7/2021

Đây là điểm mới tại Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và các Nghị định hướng dẫn Luật này (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021). BỘ CÔNG AN——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 59/2021/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021 […]

CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN THẬN TRỌNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Bộ Y tế vừa có Quyết định 2995/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin COVID-19 có hiệu lực từ ngày 18/06/2021, nội dung như sau: BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2995/QĐ-BYT Hà […]

THÔNG TƯ SỐ: 03/2017/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2012/TT-NHNN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4

THÔNG TƯ SỐ: 03/2017/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2012/TT-NHNN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 Đăng lúc: 16-06-2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2016/NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ THỜI GIAN LÀM VIỆC TRƯỚC NĂM 1995

NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2016/NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ THỜI GIAN LÀM VIỆC TRƯỚC NĂM 1995 Đăng lúc: 01-08-2016 CHÍNH PHỦ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

NGHỊ ĐỊNH 05/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH 05/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Đăng lúc: 23-06-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————— Số: 05/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 NGHỊ […]

LUẬT SỐ 89/2015/QH13 LUẬT THỐNG KÊ

LUẬT SỐ 89/2015/QH13 LUẬT THỐNG KÊ Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 89/2015/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015 LUẬT THỐNG KÊ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]

LUẬT SỐ 96/2015/QH13 TRƯNG CẦU Ý DÂN

LUẬT SỐ 96/2015/QH13 TRƯNG CẦU Ý DÂN Đăng lúc: 12-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 96/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 Đăng lúc: 31-03-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

105.2014 – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BHYT

105.2014 – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BHYT Đăng lúc: 03-02-2015 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 105/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật […]