Category Archives: Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Số: 06/2018/QĐ-UBND_BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH Số: 06/2018/QĐ-UBND_BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đăng lúc: 18-03-2018 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA […]

QUYẾT ĐỊNH Số: 60/2017/QĐ-UBND QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH Số: 60/2017/QĐ-UBND QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đăng lúc: 10-01-2018 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2017/QĐ-UBND Thành […]

QUYẾT ĐỊNH 33/2014/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA UBND TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH 33/2014/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA UBND TP.HCM Đăng lúc: 27-06-2016 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng […]

QUYẾT ĐỊNH 220/QĐ-CA VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ

QUYẾT ĐỊNH 220/QĐ-CA VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ Đăng lúc: 11-05-2016 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 220/QĐ-CA Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ CHÁNH […]