Category Archives: Nghị định

NGHỊ ĐỊNH 15/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

NGHỊ ĐỊNH 15/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Đăng lúc: 23-06-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI […]

05.2015 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU BLLĐ

05.2015 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU BLLĐ Đăng lúc: 03-02-2015 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Đăng lúc: 15-06-2017 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2016/NĐ-CP Hà Nội, […]

NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Đăng lúc: 23-06-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH […]

102.2014 – XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

102.2014 – XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Đăng lúc: 03-02-2015 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 102/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất […]

NGHỊ ĐỊNH Số: 44/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH Số: 44/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Đăng lúc: 02-06-2017 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 44/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng […]

NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Đăng lúc: 23-06-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 81/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH […]

105.2014 – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BHYT

105.2014 – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BHYT Đăng lúc: 03-02-2015 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 105/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật […]

NGHỊ ĐỊNH 06/2017/NĐ-CP KINH DOANH ĐẶT CƯỢC, ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ QUỐC TÊ

NGHỊ ĐỊNH 06/2017/NĐ-CP KINH DOANH ĐẶT CƯỢC, ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ QUỐC TÊ Đăng lúc: 07-02-2017 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, […]

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Đăng lúc: 23-06-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ […]