Category Archives: Giới Thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn: VPLS Tuệ Đức sẽ trở thành 01 Văn Phòng Luật Sư chuyên nghiệp và thân thiện nhất Việt Nam trong vòng 10 năm tới, là nơi đào tạo những luật sư có tâm và có tài cho xã hội. Sứ mệnh: Hỗ trợ và đào tạo cho xã hội Việt Nam một đội ngũ luật sư có Tâm – có Tầm – […]