Category Archives: Dịch vụ xuất nhập cảnh – Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư Vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ kết hôn nước ngoài, trong trường hợp người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam. Để thuận lợi cho những công dân Việt Nam và công dân nước ngoài  trong việc việc đăng ký kết hôn, chúng tôi xin hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Hồ […]