Author Archives: ad

CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN THẬN TRỌNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Bộ Y tế vừa có Quyết định 2995/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin COVID-19 có hiệu lực từ ngày 18/06/2021, nội dung như sau: BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2995/QĐ-BYT Hà […]

17 điểm mới quan trọng tại Bộ luật Lao động 2019 ai cũng nên biết

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động 2019 với 90,06% đại biểu Quốc hội tán thành. Để Quý Khách hàng, Thành viên tiện theo dõi và nắm bắt các quy định mới, Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên tổng hợp những điểm mới của Luật này tại […]

Tổng hợp điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020

1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng Theo đó, Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau: – Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy […]

68.2014 – LUẬT DOANH NGHIỆP

68.2014 – LUẬT DOANH NGHIỆP Đăng lúc: 17-07-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

59.2014 – LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

59.2014 – LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 59/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Căn cước công dân Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

58.2014 – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

58.2014 – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Bảo hiểm xã hội Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

55.2014 – LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

55.2014 – LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Số: 55/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 LUẬT Bảo vệ môi trường _______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

52.2014 – LUẬT HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

52.2014 – LUẬT HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 52/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Hôn nhân và gia đình Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành […]

46.2014 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

46.2014 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 46/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Căn cứ […]

51.2014 – LUẬT PHÁ SẢN

51.2014 – LUẬT PHÁ SẢN Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 51/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Phá sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phá sản. CHƯƠNG I NHỮNG […]